Zápis ze zasedání ZO Ctětín

konané dne 22.3.2012 v 17 hod v OÚ Ctětín

 

Přítomni:             Tomek, Bakeš, Záplata, Holub, Švejda, Malina, Voženílková

Program:             Zahájení

                               Slib nové zastupitelky

                               Vodovod Bratroňov - Kvítek

                               Různé

Kontrola zápisu: Holub, Záplata

 

Schůze zahájena v 17:00 starostou obce seznámením s programem, tento byl schválen beze změn.

 

1)      V prvním bodě složila paní Voženílková zastupitelský slib do rukou starosty obce pana Tomka

2)      Zastupitelstvo obce dnem 22.3.2012 schválilo zahájení výběrového řízení na stavbu vodovodu Bratroňov – Kvítek v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění. Při přípravě VŘ a jeho realizace bude využito externích odborných subjektů.

3)      ZO zamítlo žádost p. Jiřího Brožka, U Stadionu 717, Chrudim III o koupi pozemku č. 781, který je v majetku obce Ctětín.

4)      ZO zamítlo žádost manželů Doležalových o zakoupení pozemku u obecního domu Ctětín do doby, než bude schválen nový plán rozvoje obce.

 

 

 

Zapsal:                                                        Ověřil: