Zápis ze zasedání ZO Ctětín

konané dne 27.2.2012 v 17 hod v OÚ Ctětín

 

Přítomni:             Tomek, Bakeš, Záplata, Holub, Švejda, Malina

Program:             Hospodaření obce v roce 2011

                               Rozpočet OÚ Ctětín na rok 2012

                               Smlouvy školství

                               Smlouva Pečovatelská služba

                               Příspěvky (Svaz invalidů, včelaři)

                               Různé

Kontrola zápisu: Švejda, Malina

 

Schůze zahájena v 17:00 starostou obce, seznámení s programem, tento byl schválen beze změn.

 

1)      ZO Ctětín bylo seznámeno s hospodařením obce za rok 2011. Příjmy činily 2.649.137 Kč, výdaje 1.527.569 Kč.

2)      Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2012. Po jeho projednání byl rozpočet zastupitelstvem schválen. Příjmy 2.729.906 Kč, výdaje 2.436.000 Kč.

3)      ZO pověřilo starostu obce podepsáním smluv s jednotlivými školami, které navštěvují děti z naší obce.

4)      ZO pověřilo starostu obce podpisem smlouvy na zajištění pečovatelské služby pro staré občany naší obce.

5)      ZO schválilo jednorázový příspěvek Svazu invalidů Nasavrky 1000 Kč a Svazu včelařů Nasavrky 1000 Kč.

6)      Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem jednání ohledně dotace na vodovod Bratroňov – Kvítek.

 

 

Zapsal:                                                        Ověřil: