Zápis z Veřejného ustanovujícího zasedání  Zastupitelstva obce konaného 4.11.2010 v 17.hod

 

Přítomní:         Bakeš Jiří, Tomek Miloš, Malina Josef, Švejda Josef, Záplata Petr, Holub Jaroslav, Holec Radek

Program:        zahájení

                        vystoupení předsedy okrskové volební komise

                        volba starosty a místostarosty

                        vystoupení nového starosty

                        usnesení

 

Po zahájení zasedání nejstarším členem zastupitelstva předseda volební komise seznámil

přítomné s výsledky voleb (vysoká účast voličů - 76%).  Po složení slibu všemi poslanci následovala volba starosty a místostarosty obce. Veřejným hlasováním byl starostou obce zvolen Miloš Tomek, místostarostou Jiří Bakeš. Po krátkém vystoupení nově zvoleného starosty seznámil předseda návrhové komise přítomné s usnesením a to bylo jednomyslně přijato. Zasedání bylo poté starostou ukončeno.

 

 

ověřil:  Holub Jaroslav                                                                      zapsal: Bakeš Jiří