Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 25.2.2010 v 17 hod. v OD ve Ctětíně.Přítomni: Tomek Miloš,Bakeš Jiří,Holec Radek,Meduna Vlastimil,              Růžičková Iveta.

Omluven: Bakeš David – nemocen

Program: Zahájení – doplnění programu

                  Hospodaření obce za rok 2009

                  Schválení rozpočtu obce Ctětín na rok 2010

                   Různé

Jednání bylo zahájeno seznámením poslanců s programem jednání,které následně doplněno nebylo.

Dále poslanci projednali hospodaření obce za rok 2009 .Příjem obce za rok

2009 činil 2 566 180 tis. Výdaje za rok 2009 činily 2 119 tis. Po projednání

bylo hospodaření obce schváleno. Podrobný seznam všech položek je přílohou

č1. k zápisu.

Poslanci dále pečlivě projednali rozpočet obce Ctětín na rok 2010 .Příjem obce

dle návrhu činí 2 609,5 tis. Celkem výdaje jsou plánovány 2 120,6 tis.Po projednání byl rozpočet na rok 2010 schválen. Všechny položky rozpočtu na

rok 2010 jsou přílohou č.2 k zápisu.

V posledním bodu jednání pověřilo ZO Ctětín starostu obce podepsáním smluv

 s městem Nasavrky  ,jedná se o ZDŠ ( náklady na žáky) ,smlouva týkající se

sociálních služeb a s firmou AVE – hospodaření s kom. odpadem

Dále starosta obce seznámil přítomné s dopisem ,který obsahuje žádost o příspěvek na profejnu Jednoty na Ctětínku, která byla v roce 2009 strátová.

Příspěvek ve výši 40 tis. Kč poslanci schválili.