Zápis ze zasedání sněmu dobrovolného svazku obcí

„Centrum Železných hor“

konaného dne 13.3.2007 v Lukavici v motorestu Skalka

 

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Program jednání:

  1. volba návrhové komise
  2. odměny za rok 2005 a 2006 a pro příští volební období
  3. volba předsedy, místopředsedy, rady a revizní komise
  4. změna sídla svazku
  5. smlouva na poradenskou činnost
  6. schválení akcí na rok 2007, sněžný skůrt, projekt tras pro běžecké tratě
  7. různé, diskuze a závěr

 

ad1

ad2

Předseda 10000,-Kč, místopředseda 8000,-Kč, člen rady 4000,-Kč, ostatní členové 1000,-Kč, účetní 6000,-Kč.

Předseda 6000,-Kč, místopředseda 5000,-Kč, člen rady 3000,-Kč, ostatní členové 1000,-Kč, účetní  6000,-Kč.

ad3

Rada svazku:

J.Kučera, Mgr. M. Chvojka, J.Doležal, L.Schmitt, T.Chvojka

Předseda svazku:

J.Kučera

Místopředseda svazku:

Mgr. M. Chvojka

Revizní komise:

Ing. J.Fibinger – předseda, K.Linhart, M.Blažek

ad4

ad5

ad6

Na příští jednání sněmu zájemci o tuto akci přinesou podklady (zákres do katastrální mapy např.), co budou řešit a v jaké cca výši

ad7

představitelům obcí byly předány materiály o MAS pro potřeby prezentace její činnosti pro obyvatele obcí a nových potencionálních členů,

v druhé polovině r.2007 se bude MAS zabývat vytvořením systému podpory tradičních řemesel, výrobků a služeb – obce osloví své místní podnikatele s touto nabídkou možnosti zapojení se do systému

9.3.07 proběhla akce v IC Heřmanoměstecko Poznejte MAS ŽR – informace na webových stránkách

v rámci projektu MAS probíhá sběr projektů do „zásobníku projektů“, do konce března lze zasílat další vyplněné formuláře do IC Heřmanoměstecko panu Písařovi

pro potřeby MAS prosím o zaslání usnesení OZ vaší obce s uvedených souhlasem vaší obce v rámci svazku obcí Centrum Železných hor se vstupem do MAS Železnohorský region – zaslat prosím na adresu K.Korejtkové

9.6.07 proběhne akce Tradice Železnohorského regionu v areálu rozhledny Barborka, v případě zájmu vašich podnikatelů a řemeslníků se zapojit do akce v rámci jarmarku a prezentace svých tradičních výrobků kontaktujte J.Blažka, starostu obce Svinčany, tel.: 606627506

§         Na základě podaných nabídek na zpracování webových stránek mikroregionu byla jednomyslně vybrána firma Infosystem (L.Šorm) v cenové výši 3570,-Kč vytvoření webu a 1628,-Kč roční provoz webu. Ceny jsou vč. 19% DPH.

Každá obec zašle e.mailem na adresu info@obec-sec.cz do 31.3.07 podklady k novým webovým stránkám: text o obci (historie, současnost, turistické zajímavosti) v rozsahu cca ½ A4 + fotky v el.podobě.  

§         Akce „Nebojte se e-learningu“ je určena pro představitele (i zastupitele) malých obcí a členů MAS. Dotazníkové průzkum proběhne  na počátku dubna. Přihlášky přijímá K.Korejtková během dubna (je omezen počet míst). Kurz bude probíhat od října do listopadu. Bude zdarma. 

 

Usnesení:

Sněm svazku obcí Centrum Železných hor:

·        Schválil volbu rady svazku ve složení J.Kučera, Mgr. M. Chvojka, J.Doležal, L.Schmitt, T.Chvojka

·        Schválil volbu předsedy svazku obcí pana Jaroslava Kučeru a místopředsedu svazku obcí pana Mgr. Milana Chvojku

·        Schválil volbu revizní komise ve složení  Ing. J.Fibinger – předseda, K.Linhart, M.Blažek

·        Schválil změnu stanov dle přiloženého rozsahu.

·        Schválil výši odměn za období 2005,2006 a pro období 2007,2008 v uvedené výši.

·        Schválil Mandátní smlouvu mezi svazkem obcí a Kateřinou Korejtkovou na poradenství pro rok 2007 ve výši 90.000,-Kč.

·        Schválil nabídku firmy Infosystem na vytvoření webových stránek mikroregionu ve výši 3570,-Kč vytvoření webu a 1628,-Kč roční provoz webu.

 

Dne: 13.3.2007

Zapsal: K. Korejtková

                                                                                  J.Kučera, předseda …………………………

Ověřil:  p.Donát

             p.Švejda

 

Přílohy zápisu:

Prezenční listina

Změna stanov