Zápis ze schůze „Zastupitelstva obce“ konaného dne 22.2.2007 v 17 hod. v obecním domě ve Ctětíně

 

Přítomni: Tomek Miloš, Meduna Vlastimil, Bakeš Jiří, Růžičková Iveta, Bakeš Vlastimil, Holec Radek

 

Omluven: Bakeš David – nemocen

 

Program: Zahájení- doplňování programu

                Kontrola úkolů z minulého jednání

                Projednaní hospodaření obce na rok 2006

                Projednaní kontroly Pardubického kraje na useku hospodaření a výkonu staré                                    

    zprávy

                Oprava vyhlášky týkající se komunálního odpadu

                Různé

 

Jednání ZO Ctětín zahájil starosta Tomek Miloš. Požádal přítomné poslance o doplnění programu. Program byl schválen bez připomínek.

 

Ve druhém bodu byla provedena kontrola úkolů z minule schůze a bylo konstatováno, že úkoly byly splněny.

 

Dále poslance seznámila s výsledky hospodaření účetní obce. Po rozsáhle rozpravě bylo hospodaření obce za rok 2006 schváleno. Veškeré položky včetně hospodaření v obecním lese jsou v příloze k zápisu.

 

Dále byl projednán a také po delší rozpravě schválen rozpočet obce Ctětín na rok 2007.

 

Veškeré položky jsou v příloze 2 k zápisu z jednání.

 

V dalším bodu se ZO Ctětín zabývalo projednáním kontroly hospodaření a výkonu kterou provedlo kontrolní oddělení Pardubického kraje. Projednala podobně všechny čtyři zjištěny závady

 

  1. Proplácet faktury označené jako obec Ctětín, opravit stav v účetní evidenci, uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti, překontrolovat výdajové okruhy. Uložilo (ZO) starostovi a účetní obce zjištěny závady odstranit.

 

 ZO Ctětín v dalším bodu projednalo a schválilo poplatek za kom. odpad. Poplatek za rok 2007 byl schválen za každého občana trvale hlášeného v obci 340 Kč a stejný poplatek za každou nemovitost v obci určenou k rekreaci.

 

ZO Ctětín projednalo žádosti o stavební parcely v obci. Bylo konstatováno, že obec vhodné lokality, již přidělila a v součastné době, až do vypracování územního plánu přidělovat nebude.

 

ZO Ctětín schválilo žádost Kudláčka Karla, která se tykala pronajmu male časti obec. pozemku u jeho zahrady na 10 roků s možností dalšího pronajmu za částku 50 Kč za rok.

ZO Ctětín schválilo připomínku poslance Holce Radka. Zastupitelstvo po každém prodeji dřeva bude sdělení za jakou cenu bylo prodáno.

 

ZO Ctětín schválilo ukončení spolupráce s OÚ Nasavrky na úseku účetnictví a schválilo mzdu pro novou účetní obce v tarifní třídě sedm na poloviční úvazek 7020,- Kč za měsíc.