Usnesení č. 4/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 11. srpna 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Dodatek č.1  smlouvy o dílo ze dne 24.2.2016, jejímž  jsou stavební práce Vodovod Bratroňov mezi Obcí Ctětín a BW-Tomstav, s.r.o., Crudim.

 

-        Cenovou nabídku na opravu komunikace a kanalizace po realizaci veřejného vodovodu v osadě Bratroňov .

 

-        Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro SPCCH v ČR, Nasavrky

 

-         Žádost o propachtování části pozemku p.č. 975/7, KÚ Ctětín v části obce Vranov o výměře 208 m2.

 

 

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Zprávu o hospodaření  k 30. 6. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                                        Bc. Miloš Tomek                                              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 8. 2016

Sejmuto :