Usnesení č. 3/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 12. května 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního Úřadu.

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Smlouvu o provozu vodárenské infrastruktury s firmou VAK Chrudim a VS Chrudim

 

 

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Zprávu o hospodaření  k 30. 4. 2016

-        Darovací smlouvu s Pardubickým krajem o bezúplatném převedení vlastnického práva p.č. 1055 v KÚ Ctětín

-        Opravu kaple v obci Ctětín

-        Záměr obce propachtovat část pozemku p.č. 532/43 u osady Ctětínek

 

3.      Pověřuje

 

-         Starostu obce k ústnímu jednání s Pardubickým krajem ve věci opravy komunikace p.č. 1055.

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                                        Bc. Miloš Tomek                                              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 5. 2016

Sejmuto :