Usnesení č. 1/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 4. února 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního Úřadu.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Rozpočet obce na rok 2016

 

 

2.      B e r e  n a  v ě d o m í

 

-        Zprávu o hospodaření  k 31. 12. 2015

-        Žádost  o povolení a zachování příkopku na pozemku č.p. 532/70

-        Stížnost na poškozování cizího majetku sousedem

 

3.       Neschvaluje

 

-         Zřízení veřejné cesty na požadovaném místě na pozemku č.p. 532/70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                                        Bc. Miloš Tomek                                              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 2. 2016

Sejmuto :