Usnesení č. 5/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Ctětín konaného dne 15. října 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního Úřadu.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ctětín

 

1.      S ch v a l u j e

 

-        Prodej pozemku p.č. 532/22 o výměře 110m2 . Cena prodávaného pozemku je 30 Kč za m2.

-         Prodej pozemku p.č. 532/25 o výměře 138m2 . Cena prodávaného pozemku je 30 Kč za m2.

-        Smlouvu o bezúplatném převodu majetku z mikroregionu Železné hory na Obec Ctětín

 

2.       P o v ě ř u j e

 

-         Starostu a místostarostu obce Ctětín oslovením firmy na zadání výběrového řízení na vodovod v osadě Bratroňov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bakeš                                                         Bc. Miloš Tomek                                           

 starosta                                                                 místostarosta