Ministerstvo financí                         VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU                                 Fin 2 - 12 M

                                    ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

                                                      A REGIONÁLNÍCH RAD

                                                   sestavený k 31.10.2014

                                                (v Kč na dvě desetinná místa)

ROK    MĚSÍC    IČ

2014     10     00269913

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ctětín

                               Ctětín 55

                               538 25 Nasavrky

=============================================================================================================================

I.Rozpočtové příjmy

=============================================================================================================================

                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a        b                                                        1                  2                   3

=============================================================================================================================

0000     1111          Daň z příj.fyz.osob ze závis.č          500 000,00          500 000,00          386 104,02  77,2  77,2

0000     1112          Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.           70 000,00           70 000,00           21 721,80  31,0  31,0

0000     1113          Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.           55 000,00           55 000,00           55 765,77 101,4 101,4

0000     1121          Daň z příjmů právnických osob           550 000,00          550 000,00          513 824,95  93,4  93,4

0000     1211          Daň z přidané hodnoty                 1 100 000,00        1 100 000,00        1 015 220,85  92,3  92,3

0000     1340          Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.          140 000,00          140 000,00          132 710,00  94,8  94,8

0000     1341          Poplatek ze psů                           3 000,00            3 000,00            2 600,00  86,7  86,7

0000     1351          Odvod z loterií a her krom VHP           10 000,00           10 000,00            7 040,52  70,4  70,4

0000     1361          Správní poplatky                            500,00              500,00               50,00  10,0  10,0

0000     1511          Daň z nemovitých věcí                   240 000,00          240 000,00          176 304,20  73,5  73,5

0000     4111          Neinv.přijaté transf.z VPS SR                                18 000,00           38 000,00       211,1

0000     4112          Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.           54 400,00           54 400,00           45 300,00  83,3  83,3

0000     4122          Neinv.přijaté transf.od krajů                               100 000,00          106 080,00       106,1

0000     4134          Převody z rozpočtových účtů                                 100 000,00           50 000,00        50,0

1012     2131          Příjmy z pronájmu pozemků                 9 000,00            9 000,00            7 850,00  87,2  87,2

1012              Podnik.a restrukt.v zem.a pot                  9 000,00            9 000,00            7 850,00  87,2  87,2

1032     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků          200 000,00          200 000,00          145 471,00  72,7  72,7

1032              Podpora produkční činnosti                   200 000,00          200 000,00          145 471,00  72,7  72,7

2119     2343          Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.           30 000,00           55 000,00           48 706,00 162,4  88,6

2119              Ost.záležit.těž.prům.a energ.                 30 000,00           55 000,00           48 706,00 162,4  88,6

3319     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků            8 000,00            8 000,00            8 500,00 106,3 106,3

3319     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                3 000,00            2 856,20        95,2

3319              Ost. záležitosti kultury                       8 000,00           11 000,00           11 356,20 142,0 103,2

3612     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí             8 400,00            8 400,00            7 000,00  83,3  83,3

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 1                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

I.Rozpočtové příjmy

=============================================================================================================================

                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a        b                                                        1                  2                   3

=============================================================================================================================

3612              Bytové hospodářství                            8 400,00            8 400,00            7 000,00  83,3  83,3

3613     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí             8 000,00            8 000,00            5 636,00  70,5  70,5

3613              Nebytové hospodářství                          8 000,00            8 000,00            5 636,00  70,5  70,5

3631     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                1 000,00            1 044,00       104,4

3631              Veřejné osvětlení                                                  1 000,00            1 044,00       104,4

3725     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady           16 000,00           16 000,00           16 724,00 104,5 104,5

3725              Využív.a zneškod.komun.odpadů                 16 000,00           16 000,00           16 724,00 104,5 104,5

5512     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                1 000,00            1 013,10       101,3

5512              PO - dobrovolná část                                               1 000,00            1 013,10       101,3

6171     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                8 600,00            8 568,70        99,6

6171              Činnost místní správy                                              8 600,00            8 568,70        99,6

6310     2141          Příjmy z úroků (část)                    30 000,00           30 000,00           14 850,39  49,5  49,5

6310     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                                        5,72

6310              Obec.příj.a výd.z fin.operací                 30 000,00           30 000,00           14 856,11  49,5  49,5

P ř í j m y   c e l k e m                                    3 032 300,00        3 288 900,00        2 818 947,22  93,0  85,7

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 2                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

II.Rozpočtové výdaje

=============================================================================================================================

                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a        b                                                        1                  2                   3

=============================================================================================================================

1031     5139          Nákup materiálu j.n.                     10 000,00           10 000,00            1 890,00  18,9  18,9

1031              Pěstební činnost                              10 000,00           10 000,00            1 890,00  18,9  18,9

1032     5169          Nákup ostatních služeb                   80 000,00           80 000,00           73 780,00  92,2  92,2

1032              Podpora produkční činnosti                    80 000,00           80 000,00           73 780,00  92,2  92,2

2212     5139          Nákup materiálu j.n.                     10 000,00           10 000,00            4 469,00  44,7  44,7

2212     5169          Nákup ostatních služeb                   30 000,00           30 000,00            5 142,50  17,1  17,1

2212     5171          Opravy a udržování                      400 000,00          400 000,00          903 023,00 225,8 225,8

2212              Silnice                                      440 000,00          440 000,00          912 634,50 207,4 207,4

2219     5139          Nákup materiálu j.n.                                            300,00              270,00        90,0

2219              Ost.záležit.pozem.komunikací                                         300,00              270,00        90,0

2310     5169          Nákup ostatních služeb                    5 000,00            5 000,00

2310     5192          Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady                                                   30 000,00

2310     6121          Budovy,haly,stavby                                                               30 504,10

2310              Pitná voda                                     5 000,00            5 000,00           60 504,10 ***** *****

2321     5139          Nákup materiálu j.n.                      6 000,00            6 000,00

2321     5171          Opravy a udržování                        5 000,00            5 000,00

2321              Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal                11 000,00           11 000,00

2333     5169          Nákup ostatních služeb                    5 000,00            5 000,00

2333     5171          Opravy a udržování                       30 000,00           30 000,00

2333              Úpravy drobných vodních toků                  35 000,00           35 000,00

3113     5321          Neinvestiční transfery obcím             10 000,00           10 000,00            7 029,56  70,3  70,3

3113              Základní školy                                10 000,00           10 000,00            7 029,56  70,3  70,3

3314     5137          DHDM                                                          7 900,00            7 865,00        99,6

3314     5171          Opravy a udržování                        2 000,00            3 000,00

3314     5339          Neinv.transf. cizím přísp.org.                                1 000,00            1 000,00       100,0

3314              Činnosti knihovnické                           2 000,00           11 900,00            8 865,00 443,3  74,5

3319     5137          DHDM                                    100 000,00          100 000,00

3319     5139          Nákup materiálu j.n.                      5 000,00            5 000,00            1 958,00  39,2  39,2

3319     5151          Studená voda                              2 000,00            2 000,00            2 281,00 114,1 114,1

3319     5154          Elektrická energie                       15 000,00           15 000,00            8 279,00  55,2  55,2

3319     5155          Pevná paliva                              2 000,00            2 000,00

3319     5169          Nákup ostatních služeb                    2 000,00            2 000,00

3319     5171          Opravy a udržování                       10 000,00           10 000,00

3319              Ost. záležitosti kultury                     136 000,00          136 000,00           12 518,00   9,2   9,2

3326     5171          Opravy a udržování                       50 000,00           50 000,00

3326              Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p                50 000,00           50 000,00

3399     5021          Ostatní osobní výdaje                     8 000,00            8 000,00

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 3                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

II.Rozpočtové výdaje

=============================================================================================================================

                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a        b                                                        1                  2                   3

=============================================================================================================================

3399     5139          Nákup materiálu j.n.                      5 000,00            5 000,00

3399     5169          Nákup ostatních služeb                    1 000,00            1 000,00              736,00  73,6  73,6

3399     5194          Věcné dary                                6 000,00            6 000,00            5 148,00  85,8  85,8

3399              Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.                20 000,00           20 000,00            5 884,00  29,4  29,4

3419     5222          Neinv.transfery spolkům                  30 000,00           30 000,00

3419              Ostatní tělovýchovná činnost                  30 000,00           30 000,00

3429     5229          Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org            2 000,00            2 000,00            1 000,00  50,0  50,0

3429              Ost.zájmová činnost a rekreace                 2 000,00            2 000,00            1 000,00  50,0  50,0

3612     5139          Nákup materiálu j.n.                      2 000,00            2 000,00              318,00  15,9  15,9

3612     5169          Nákup ostatních služeb                    1 000,00            1 000,00

3612              Bytové hospodářství                            3 000,00            3 000,00              318,00  10,6  10,6

3613     5139          Nákup materiálu j.n.                      2 000,00            2 000,00              276,00  13,8  13,8

3613     5154          Elektrická energie                       11 000,00           11 000,00            8 520,00  77,5  77,5

3613     5163          Služby peněžních ústavů                   3 000,00            3 000,00

3613     5169          Nákup ostatních služeb                    2 000,00            2 000,00

3613     5171          Opravy a udržování                        2 000,00           12 000,00           11 828,00 591,4  98,6

3613              Nebytové hospodářství                         20 000,00           30 000,00           20 624,00 103,1  68,7

3631     5154          Elektrická energie                       55 000,00           55 000,00           37 040,00  67,3  67,3

3631     5171          Opravy a udržování                       30 000,00           30 000,00           10 365,00  34,6  34,6

3631              Veřejné osvětlení                             85 000,00           85 000,00           47 405,00  55,8  55,8

3639     5329          Ost.neinv.transfery VR územ.ú.           18 500,00           18 500,00           19 250,00 104,1 104,1

3639     6130          Pozemky                                  50 000,00           50 000,00

3639     6349          Ost.inv.transf.VR územ.úrovně                                15 400,00           15 400,00       100,0

3639              Komun.služby a úz.rozvoj j.n.                 68 500,00           83 900,00           34 650,00  50,6  41,3

3722     5169          Nákup ostatních služeb                  260 000,00          260 000,00          203 514,00  78,3  78,3

3722              Sběr a svoz komunálních odpadů               260 000,00          260 000,00          203 514,00  78,3  78,3

3745     5011          Platy zaměst. v prac. poměru            100 000,00          100 000,00           75 937,00  75,9  75,9

3745     5021          Ostatní osobní výdaje                     3 000,00            3 000,00            1 020,00  34,0  34,0

3745     5031          Pov.pojistné na soc.zab...               25 000,00           25 000,00           18 940,00  75,8  75,8

3745     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.            9 000,00            9 000,00            6 813,00  75,7  75,7

3745     5038          Povinné pojistné na úraz.poj.             1 000,00            1 000,00              510,00  51,0  51,0

3745     5132          Ochranné pomůcky                          2 000,00            2 000,00            2 079,00 104,0 104,0

3745     5139          Nákup materiálu j.n.                      4 000,00            4 000,00            3 180,00  79,5  79,5

3745     5156          Pohonné hmoty a maziva                    5 000,00            5 000,00            9 210,00 184,2 184,2

3745     5169          Nákup ostatních služeb                    3 000,00            3 000,00

3745              Péče o vzhled obcí a veř.zeleň               152 000,00          152 000,00          117 689,00  77,4  77,4

4319     5321          Neinvestiční transfery obcím             20 000,00           20 000,00           19 978,00  99,9  99,9

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 4                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

II.Rozpočtové výdaje

=============================================================================================================================

                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a        b                                                        1                  2                   3

=============================================================================================================================

4319              Ost.výd.související se soc.por                20 000,00           20 000,00           19 978,00  99,9  99,9

5512     5137          DHDM                                      5 000,00            5 000,00

5512     5139          Nákup materiálu j.n.                      8 000,00            8 000,00            1 828,00  22,9  22,9

5512     5154          Elektrická energie                        9 000,00            9 000,00            5 370,00  59,7  59,7

5512     5156          Pohonné hmoty a maziva                    1 000,00            1 000,00

5512     5163          Služby peněžních ústavů                     500,00              500,00              212,00  42,4  42,4

5512     5169          Nákup ostatních služeb                    1 000,00            1 000,00

5512              PO - dobrovolná část                          24 500,00           24 500,00            7 410,00  30,2  30,2

6112     5023          Odměny čl.zastup.obcí a krajů           300 000,00          300 000,00          227 270,00  75,8  75,8

6112     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           27 000,00           27 000,00           20 460,00  75,8  75,8

6112     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)             15 000,00           15 000,00            4 444,00  29,6  29,6

6112              Zastupitelstva obcí                          342 000,00          342 000,00          252 174,00  73,7  73,7

6115     5139          Nákup materiálu j.n.                                                              3 356,00

6115     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                                                        368,00

6115     5175          Pohoštění                                                                           670,00

6115              Volby do zast.územ.samospr.cel                                                         4 394,00

6117     5019          Ostatní platy                                                 4 000,00            3 978,00        99,5

6117     5021          Ostatní osobní výdaje                                        11 100,00           11 092,00        99,9

6117     5039          Ost.pov.poj.placené zaměstnav.                                1 400,00            1 353,00        96,6

6117     5139          Nákup materiálu j.n.                                          2 900,00            2 914,00       100,5

6117     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                                    300,00              348,00       116,0

6117     5175          Pohoštění                                                       800,00              804,00       100,5

6117              Volby do Evropského parlamentu                                    20 500,00           20 489,00        99,9

6171     5011          Platy zaměst. v prac. poměru            160 000,00          160 000,00          121 200,00  75,8  75,8

6171     5021          Ostatní osobní výdaje                    10 000,00           10 000,00

6171     5031          Pov.pojistné na soc.zab...               42 000,00           42 000,00           30 300,00  72,1  72,1

6171     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           17 000,00           17 000,00           10 910,00  64,2  64,2

6171     5038          Povinné pojistné na úraz.poj.             1 000,00            1 000,00              816,00  81,6  81,6

6171     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk             18 000,00           18 000,00            1 202,00   6,7   6,7

6171     5137          DHDM                                     20 000,00           20 000,00           18 000,00  90,0  90,0

6171     5139          Nákup materiálu j.n.                     22 000,00           22 000,00            9 141,00  41,6  41,6

6171     5154          Elektrická energie                       42 000,00           42 000,00           24 831,00  59,1  59,1

6171     5161          Poštovní služby                           2 000,00            2 000,00              976,00  48,8  48,8

6171     5162          Služby telekom. a radiokom.              15 000,00           15 000,00            6 432,80  42,9  42,9

6171     5163          Služby peněžních ústavů                   3 500,00            3 500,00

6171     5167          Služby školení a vzdělávání               6 000,00            6 000,00            1 600,00  26,7  26,7

6171     5168          Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.                                14 700,00           14 653,00        99,7

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 5                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

II.Rozpočtové výdaje

=============================================================================================================================

                                                                Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf Položka                                                rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a        b                                                        1                  2                   3

=============================================================================================================================

6171     5169          Nákup ostatních služeb                   20 000,00           20 000,00            5 326,00  26,6  26,6

6171     5171          Opravy a udržování                       60 000,00           60 000,00

6171     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)              5 000,00            5 000,00            1 998,00  40,0  40,0

6171     5175          Pohoštění                                 1 000,00            1 000,00              142,00  14,2  14,2

6171     5182          Poskytované zálohy vl.pokladně                                                    9 028,00

6171     5321          Neinvestiční transfery obcím              4 000,00            4 000,00            4 580,00 114,5 114,5

6171              Činnost místní správy                        448 500,00          463 200,00          261 135,80  58,2  56,4

6310     5163          Služby peněžních ústavů                  15 000,00           15 000,00           10 565,60  70,4  70,4

6310              Obec.příj.a výd.z fin.operací                 15 000,00           15 000,00           10 565,60  70,4  70,4

6330     5345          Převody vlastním rozpočt.účtům                              100 000,00           50 000,00        50,0

6330              Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.                                   100 000,00           50 000,00        50,0

6402     5366          Výdaje z FV min.let kraj-obec             3 900,00            3 900,00            3 900,00 100,0 100,0

6402     5367          Výdaje z FV min.let obec-obec                                 3 700,00            3 718,00       100,5

6402              Finanční vypořádání minul.let                  3 900,00            7 600,00            7 618,00 195,3 100,2

V ý d a j e   c e l k e m                                    2 273 400,00        2 447 900,00        2 142 339,56  94,2  87,5

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 6                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

III.Financování - třída 8

=============================================================================================================================

                Název                           Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od

                                                položky         rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                text                              r                 1                  2                   3

=============================================================================================================================

K r á t k o d o b é   f i n a n c o v á n í   z   t u z e m s k a

 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                 8111

 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8113

 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114

 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115         -758 900,00         -841 000,00         -676 607,66  89,2  80,5

 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117

 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118

D l o u h o d o b é   f i n a n c o v á n í   z   t u z e m s k a

 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                 8121

 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8123

 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124

 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125

 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127

 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128

K r á t k o d o b é   f i n a n c o v á n í   z e   z a h r a n i č í

 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                 8211

 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8213

 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214

 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215

 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217

 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218

D l o u h o d o b é   f i n a n c o v á n í   z e   z a h r a n i č í

 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                 8221

 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)        8223

 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224

 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225

 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227

 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228

O p r a v n é   p o l o ž k y   k   p e n ě ž n í m   o p e r a c í m

 Operace z peněžních účtů organizace nemající    8901

 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)

 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů            8902

 na devizových účtech                      (+/-)

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 7                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

III.Financování - třída 8

=============================================================================================================================

                Název                           Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od

                                                položky         rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                text                              r                 1                  2                   3

=============================================================================================================================

 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek  (+/-) 8905

F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)        8000         -758 900,00         -841 000,00         -676 607,66  89,2  80,5

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 8                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

=============================================================================================================================

                  Název                        Číslo            Schválený          Rozpočet          Výsledek od

                                               řádku            rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  text                            r                41                 42                  43

=============================================================================================================================

Třída 1 - Daňové příjmy                          4010        2 668 500,00        2 668 500,00        2 311 342,11  86,6  86,6

Třída 2 - Nedaňové příjmy                        4020          309 400,00          348 000,00          268 225,11  86,7  77,1

Třída 3 - Kapitálové příjmy                      4030

Třída 4 - Přijaté transfery                      4040           54 400,00          272 400,00          239 380,00 440,0  87,9

P ř í j m y   c e l k e m                        4050        3 032 300,00        3 288 900,00        2 818 947,22  93,0  85,7

K o n s o l i d a c e   p ř í j m ů              4060                              100 000,00           50 000,00        50,0

 v tom položky:

   2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061

   2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062

   2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063

   2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   4070

   2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  4080

   2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081

   2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ    4090

   4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100

   4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110                              100 000,00          106 080,00       106,1

   4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111

   4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120

   4133 - Převody z vlastních rezervních fondů   4130

   4134 - Převody z rozpočtových účtů            4140                              100 000,00           50 000,00        50,0

   4139 - Ostatní převody z vlastních fondů      4150

   4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   4170

   4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  4180

   4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad   4181

   4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ   4190

   ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191

   ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192

   ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje  4193

   ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.  4194

P ř í j m y  c e l k e m  po konsolidaci         4200        3 032 300,00        3 188 900,00        2 768 947,22  91,3  86,8

Třída 5 - Běžné výdaje                           4210        2 223 400,00        2 382 500,00        2 096 435,46  94,3  88,0

Třída 6 - Kapitálové výdaje                      4220           50 000,00           65 400,00           45 904,10  91,8  70,2

V ý d a j e   c e l k e m                        4240        2 273 400,00        2 447 900,00        2 142 339,56  94,2  87,5

K o n s o l i d a c e   v ý d a j ů              4250                              100 000,00           50 000,00        50,0

 v tom položky:

   5321 - Neinvestiční transfery obcím           4260           34 000,00           34 000,00           31 587,56  92,9  92,9

   5323 - Neinvestiční transfery krajům          4270

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 9                                    Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

=============================================================================================================================

                  Název                        Číslo            Schválený          Rozpočet          Výsledek od

                                               řádku            rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  text                            r                41                 42                  43

=============================================================================================================================

   5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám  4271

   5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ    4280           18 500,00           18 500,00           19 250,00 104,1 104,1

   5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů  4281

   5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290

   5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům     4300                              100 000,00           50 000,00        50,0

   5349 - Ostatní převody vlastním fondům        4310

   5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321            3 900,00            3 900,00            3 900,00 100,0 100,0

   5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322                                3 700,00            3 718,00       100,5

   5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323

   5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  4330

   5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340

   5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám  4341

   5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ  4350

   6341 - Investiční transfery obcím             4360

   6342 - Investiční transfery krajům            4370

   6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371

   6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ      4380                               15 400,00           15 400,00       100,0

   6441 - Investiční půjčené prostředky obcím    4400

   6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   4410

   6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411

   6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420

   ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421

   ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422

   ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje  4423

   ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424

V ý d a j e  c e l k e m  po konsolidaci         4430        2 273 400,00        2 347 900,00        2 092 339,56  92,0  89,1

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI             4440          758 900,00          841 000,00          676 607,66  89,2  80,5

Třída 8 - Financování                            4450         -758 900,00         -841 000,00         -676 607,66  89,2  80,5

K o n s o l i d a c e   f i n a n c o v á n í    4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                4470         -758 900,00         -841 000,00         -676 607,66  89,2  80,5

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 10                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

=============================================================================================================================

                                                 Číslo        Počáteční         Stav ke konci        Změna stavu

             Název bankovního účtu               řádku        stav k 1.1.       vykaz. období        bankov. účtů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 text                              r               61                  62                  63

=============================================================================================================================

Základní běžný účet ÚSC                          6010        6 468 421,50        7 145 029,16         -676 607,66

Běžné účty fondů ÚSC                             6020

Běžné účty celkem                                6030        6 468 421,50        7 145 029,16         -676 607,66

Termínované vklady dlouhodobé                    6040

Termínované vklady krátkodobé                    6050

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 11                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

VII.Vybrané záznamové jednotky

=============================================================================================================================

                                                Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od

                 Název                          řádku           rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 text                             r                71                 72                  73

=============================================================================================================================

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090

  v tom položky:

  2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých

         let mezi obcemi                         7092

  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7100

  4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110

  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    7120

  4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ   7130

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.  7140

  v tom položky:

  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    7150

  2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160

ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170

  v tom položky:

  5321 - Neinvestiční transfery obcím            7180

  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     7190

  5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých

         let mezi obcemi                         7192

  6341 - Investiční transfery obcím              7200

  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ       7210

ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220

  v tom položky:

  5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   7230

  5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ   7240

  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím     7250

  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7260

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  7290

  v tom položky:

  2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých

         let mezi krajem a obcemi                7291

  2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých

         let mezi obcemi                         7292

  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7300

  4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310

  4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ  7320

  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    7330

  4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   7340

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 12                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

VII.Vybrané záznamové jednotky

=============================================================================================================================

                                                Číslo           Schválený          Rozpočet          Výsledek od

                 Název                          řádku           rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 text                             r                71                 72                  73

=============================================================================================================================

  4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350

ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360

  v tom položky:

  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    7370

  2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   7380

  2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400

  v tom položky:

  5321 - Neinvestiční transfery obcím            7410

  5323 - Neinvestiční transfery krajům           7420

  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     7430

  5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých

         let mezi krajem a obcemi                7431

  5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých

         let mezi obcemi                         7432

  6341 - Investiční transfery obcím              7440

  6342 - Investiční transfery krajům             7450

  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ       7460

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470

  v tom položky:

  5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím   7480

  5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  7490

  5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ   7500

  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím     7510

  6442 - Investiční půjčené prostředky krajům    7520

  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7530

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 13                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

=============================================================================================================================

Účelový                                                                                              Výsledek od

znak     Položka                                                                                     počátku roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   a         b                                                                                            93

=============================================================================================================================

            4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR

98187                  komunální volby                                                                  20 000,00

98348                  Úč.dot.-volby do EP                                                              18 000,00

            4111 Celkem                                                                                 38 000,00

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 14                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

=============================================================================================================================

            Kód

Účelový    územní                                                                                    Výsledek od

znak      jednotky    Položka                                                                        počátku roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   a          b          c                                                                               103

=============================================================================================================================

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 15                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

=============================================================================================================================

       Položka     Prostorová                                   Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf     Nástroj jednotka                                   rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a       b    c    d                                               1                  2                   3

=============================================================================================================================

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 16                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20IČ: 00269913                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR                                (v Kč)

Obec Ctětín                                                                                            sestavený k 31.10.2014

=============================================================================================================================

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

=============================================================================================================================

       Položka     Prostorová                                   Schválený          Rozpočet          Výsledek od

Paragraf     Nástroj jednotka                                   rozpočet           po změnách        počátku roku   %RS  %RpZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  a       b    c    d                                               1                  2                   3

=============================================================================================================================

                                                                                      Okamžik sestavení:  07.11.2014 12:24:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Odesláno dne:         Razítko:                   Podpis vedoucího                                                        |

|                                                   účetní jednotky:         ........................                       |

|  ...............                                                                                                          |

|                                                   Odpovídající za údaje                                                   |

|                                                   o rozpočtu:              ........................ Tel.:                 |

|                                                                                                                           |

|  Došlo dne:                                                                                                               |

|                                                   o skutečnosti:           ........................ Tel.:                 |

|  ...............                                                                                                          |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=============================================================================================================================

FENIX, Výkaznictví 7.40.003                             Strana 17                                   Tisk: 15.11.2014 18:30:20