Rozpočtové opatření č. 5 Obec Ctětín 30.08.2016  
           
  Příjmy     tis  
    1032 Těžba dřeva 60,00  
    2119 Vydobytý prostor 7,00  
    3725 Odměna Ekokomu 3,50  
           
  Výdaje     tis  
    3326 Oprava kapličky 43,00  
    5512 Materiál SDH 9,00  
           
           
  Vyvěšeno dne   12.08.2016    
  Sejmuto dne    30.08.2016    
  Schváleno dne   30.08.2016