Rozpočtové opatření č. 4 Obec Ctětín 30.06.2016  
           
  Výdaje     tis  
    1031 Pěstební činnost 29,10  
           
           
  Vyvěšeno dne   14.06.2016    
  Sejmuto dne    30.06.2016    
  Schváleno dne   30.06.2016