Rozpočtové opatření č. 3 Obec Ctětín 17.05.2016  
           
  Výdaje     tis  
    3612 Nákup materiálu 1,00  
    5512 DDHM 30,00  
    5212 Krize 1,00  
           
           
  Vyvěšeno dne   05.05.2016    
  Sejmuto dne    17.05.2016    
  Schváleno dne   17.05.2016