Rozpočtové opatření č. 2 Obec Ctětín 07.04.2016  
           
  Výdaje     tis  
    2221 Čekárna 1,00  
    5512 Služby 1,00  
    6402 Minulé období 2,00  
           
           
  Vyvěšeno dne   20.03.2016    
  Sejmuto dne    06.04.2016    
  Schváleno dne   07.04.2016