Rozpočtové opatření č. 1 Obec Ctětín 29.02.2016  
           
  Příjmy     tis  
    5512 Nájem 3,00  
    1335 Odnětí půdy 1,70  
           
           
  Vyvěšeno dne   11.02.2016    
  Sejmuto dne    29.02.2016    
  Schváleno dne   29.02.2016