Rozpočet 2016    
       
  Příjmy tis.  
  Daňové příjmy 2856,30  
  Nedaňové příjmy 319,40  
  Kapitálové příjmy 0,00  
  Dotace 205,00  
    3380,70  
       
  Výdaje tis.  
  Lesní hospodářství 135,00  
  Silnice 586,00  
  Kanalizace 30,00  
  Vodní hospodářství 6535,00  
  Školství 5,00  
  Kultura 158,00  
  Bytové hospodářství 43,00  
  Oprava kapliček 20,00  
  Veřejné osvětlení 85,00  
  Sběr a svoz komunál. odpadu 260,00  
  Veřejná zeleň 172,50  
  Pečovatelská služba 20,00  
  Požární ochrana 24,50  
  Mikroregion 18,30  
  Činnost místní správy 499,00  
  Zastupitelstvo 365,00  
  Ostatní 323,30  
    9279,60