Rozpočtové opatření č. 4 Obec Ctětín 17.09.2015  
           
  Příjmy  
    2119 Vydobytý prostor 15,00  
    3725 Odměna EKO KOM 5,50  
           
           
  Výdaje  
    1032 Podpora produkční činnosti 10,00  
    3639 Komun. sl. a územ. rozvoj j.n. 22,00  
           
           
  Vyvěšeno dne   01.09.2015    
  Sejmuto dne    16.09.2015    
  Schváleno dne   17.09.2015