Rozpočtové opatření č. 3 Obec Ctětín 28.07.2015  
           
  Příjmy  
    3319 Přeplatek el.energie 0,50  
    3613 Přeplatek el.energie 0,70  
    3631 Přeplatek el.energie 6,20  
    6171 Přeplatek el.energie 1,50  
           
           
  Vyvěšeno dne   02.07.2015    
  Sejmuto dne    17.07.2015    
  Schváleno dne   28.07.2015