Rozpočtové opatření č. 3 Obec Ctětín 18.10.2014  
           
  Příjmy  
    4111 Dotace na volby 20,00  
    4122 Dotace na les 6,00  
           
  Výdaje  
  1031 5021 Pěstební činnost 9,00  
  1032 5021 Těžba dřeva 18,00  
  2212 5171 Oprava komunikace 503,00  
  2310 5192 Náklady soudu 30,00  
  2310 6121 Zadávací řízení 30,50  
  6117 5139 Volby - materiál 3,30  
  6117 5173 Volby - cestovné 0,40  
  6117 5175 Volby - občerstvení 0,70  
  6117 5021 Volby - odměny 11,80  
           
  Vyvěšeno dne   03.10.2014    
  Sejmuto dne    17.10.2014    
  Schváleno dne   18.10.2014