Rozpočet na rok 2013

Obec: Ctětín

Vyvěšeno dne: 4. 2. 2013                                     sejmuto: 20. 2. 2013

Schváleno zastupitelstvem dne:  21. 2. 2013

 

                                                                       §               pol.                 Tis.  Kč

 

               PŘÍJMY

 

Daň z příjmu FO ze ZČ                                                 1111                      410,0

Daň z příjmu FO ze SVČ                                              1112                      290,0

Daň z příjmu z kap. výnosu                                          1113                        45,0

Daň z příjmu PO                                                           1121                      430,0

Daň z příjmu                                                                 1122                          0,0

DPH                                                                              1211                   1 000,0

Poplatek za likvid. Kom. odpadu                                 1340                     140,0

Poplatek ze psů                                                             1341                         3,0

Odvod loterií                                                                 1351                         5,0

Správní poplatky                                                           1361                         0,5

Daň z nemovitostí                                                         1511                      234,0

Dotace na volby                                                            4111                        24,2       

Neinvestiční dotace ze SR                                            4112                        54,5

Dotace na mzdu                                                            4116                          0,0

Příjmy z pronájmu pozemku                       1012         2131                          7,5

Příjmy les                                                    1032          2111                      150,0

Příjmy z vydob. prostoru                             2119         2343                        30,0

Příjmy s poskyt služeb                                3319          2111                        10,0

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí            3612         2132                          8,4

Příjmy z pronájmu nebyt. nemovitostí        3613         2132                          8,0

Příjem z prodeje DDHM                             3639         2310                          0,0    

Příjem z prodeje pozemku                           3639         3111                          0,0

Příjmy nekapit. příspěvky                            3725         2324                        20,0

Příjmy z úroků                                             6310         2141                         30,0

 

Celkem příjmy                                                                                          2 900,1

 

 

 

 

               VÝDAJE

 

Nákup materiálu                                         1031          5139                           30,0

Nákup služeb                                              1031          5169                           30,0

Nákup služeb těžba                                     1032          5169                           60,0

Ostatní osobní výdaje                                  2212         5021                             0,0

Nákup materiálu                                          2212         5139                           10,0

Nákup služeb                                               2212          5169                          50,0

Opravy a údržba                                          2212          5171                       400,0

Pitná voda                                                    2310          5169                         10,0

Vodovod                                                      2310          6121                          50,0          

Nákup materiálu                                          2321          5139                           6,0        

Opravy kanaliz. služby                                2321          5169                           0,0

Opravy a údržba                                          2321          5171                           5,0

Ost. služby rybník                                       2333          5169                          10,0

Oprava rybníka                                           2333           5171                          30,0     

Úroky vlastní                                               2333          5141                            0,0

Příspěvek MŠ                                              3111           5321                          16,0

Příspěvek ZŠ                                               3113           5321                          50,0

Činnosti knihovnické                                  3314           5171                            2,0

DDHM                                                        3314           5137                            0,0           

KD DHDM                                                 3319           5137                           50,0

KD nákup materiálu                                    3319           5139                            5,0

KD voda                                                      3319           5151                            2,0

KD el. energie                                             3319           5154                          15,0

KD pevná paliva                                         3319           5155                             3,0

KD pojištění                                               3319           5163                             0,0 

KD ostatní služby                                       3319           5169                            2,0

KD opravy a údržba                                   3319            5171                          10,0

Oprava kapliček                                         3326            5171                        100,0

Ost. osob. výd. SPOZ                                 3399            5021                            8,0

Nákup materiálu   SPOZ                             3399           5139                            6,0

Pohoštění  SPOZ                                         3399           5175                            0,0

Věcné dary  SPOZ                                      3399           5194                            5,0

Příspěvek TATRAN                                   3419           5222                           30,0

Ost. zájmová činnost                                  3429           5229                            2,0

OD pojištění                                               3613           5163                            3,0

OD ostatní služby                                       3612           5169                            1,0

OD el. energie                                            3613           5154                           10,0

OD ostatní služby                                      3613            5169                            3,0        

OD nákup materiálu                                   3613           5139                            2,0

OD opravy a udržování                              3613           5171                            2,0     

VO el.energie                                             3631           5154                           50,0

VO opravy a údržba                                  3631            5171                           30,0

Komunální odpad  svoz                             3722            5169                        260,0

Příspěvek mikroregion                              3639            5329                          18,5

Platy zaměst.                                             3745            5011                          100,-

Sociální pojištění                                       3745           5031                           25,0

Zdravotní pojištění                                    3745           5032                             9,0

Úrazové pojištění                                      3745            5038                            1,0                                                                                                                                          

Veřejná zeleň  ost. osob. výdaje                3745           5021                             3,0

Nákup materiálu                                        3745           5139                             4,0 

Pohonné hmoty                                          3745           5156                             3,0

Ostatní služby                                            3745           5169                             1,0

Ochranné pomůcky                                    3745          5132                              2,0   

Pečovatelská služba                                   4319           5321                            20,0

PO ost. služby                                            5512           5169                              1,0

PO nákup materiálu                                   5512           5139                              5,0

PO DHDM                                                5512           5137                               5,0

pojištění                                                     5512           5163                              0,2

El. energie                                                  5512           5154                             8,0

Pohonné hmoty                                          5512           5156                             1,0

Příspěvek                                                   5512           5222                            40,0          

Odměny zastupitelstva                              6112           5023                          300,0

Cestovné                                                    6112           5173                            15,0

Pov. Pojistné na zdrav. pojištění                6112           5032                           27,0

Ostatní osobní výdaje                                 6118           5021                           10,8

Nákup materiálu                                        6118            5139                             5,6

Pohoštění                                                   6118           5175                              1,3

Cestovné                                                    6118           5173                              0,3                                                            

Mzdy zaměstnanci                                     6171           5011                          155,0

Odvod soc. pojištění                                  6171           5031                            40,0

Odvod zdrav. pojištění                              6171           5032                            16,0

Ostatní osobní výdaje                                6171           5021                            10,0

Povinné pojistné                                        6171           5038                             1,0

Tisk, noviny                                              6171           5136                            18,0

DHDM                                                      6171           5137                             20,0  

Nákup materiálu                                        6171          5139                             22,0

El. energie                                                 6171          5154                              42,0

Služby telekomunikací                             6171          5162                              15,0

Služby pošt                                               6171          5161                                2,0

Pojištění                                                    6171          5163                                3,0           

Služby školení                                          6171          5167                                6,0

Ostatní služby                                           6171          5169                              15,0

Opravy a údržba                                       6171          5171                              60,0

Cestovné                                                   6171          5173                                5,0

Pohoštění                                                  6171          5175                                1,0

Příspěvek dotační                                     6171          5321                                 4,0                  

Služby peněžních ústavů                          6310          5163                              15,0

Daň z příjmu                                             6399          5362                                0,0

Výdaje z FV min. let                                6402          5366                              14,5

                              

Celkem výdaje                                                                                             2 429,2