http://www.ctetin.cz
Obec Ctětín, Ctětín 55, 538 25 Nasavrky
: 00269913, mobil: 606 095 325: 11322531/0100 DS: prgbz83
úřední hodiny: Út 17:00 - 18:30
Obec
Bratroňov Ctětín Ctětínek Kvítek Strkov Vranov
ctetin@post.cz
počítadlo:
Obec
Aktuality
Fotogalerie
Zastupitelstvo
Úřední deska
Vyhlášky
Kamenolomy
Kopaná
SDH
Kniha návštěv
Ankety
Podatelna
Informace
Formuláře
Kronika
Profil zadavatele
Vydáno: 15.09.2021
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.09.2021 v 18:00 hod.
Program: a) hospodaření k 31.08.2021 b) rozpočtové opatření c) žádosti d) smlouvy e) ostatní
Vydáno: 14.09.2021
Záměr obce
propachtovat rybník ve Vranově, parc .č.973, výměra cca 3402 m2
Vydáno: 14.09.2021
Záměr obce
prodat část pozemku ve Vranově, parc .č.1020/4, výměra cca 12 m2
Vydáno: 02.09.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
dne 2. 9. 2021 od 7:00 do 19:00
Vydáno: 26.08.2021
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Ctětín
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8.a 9. 10. 2021
Vydáno: 26.08.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným s nejednoznačným označením
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná.
Vydáno: 20.08.2021
Policisté Pardubického kraje hledají nové parťáky
Přijďte si vyzkoušet přijímací fyzické testy NA(ne)ČISTO
Vydáno: 10.08.2021
Záměr obce
Propachtování pozemků p.č. 532/56 a 142/1 ve Ctětíně
Vydáno: 22.07.2021
Očkování mobilním očkovacím kamionem
Druhou možností zvýšení kolektivní imunity je využít stávající stacionární očkovací místa (OČM), která jsou rozmístěna napříč Pardubickým krajem.
Vydáno: 20.07.2021
Dočasné vyloučení vstupu do lesa
Ctětín, Hodonín, Miřetice, Rohozná, Rváčov, Trhová Kamenice, Včelákov, Velká Střítež, Švihov, Zaječice, Žumberk
Vydáno: 10.07.2021
Dočasný zákaz vstupu
do obecních lesů ve Vranově, Skalky u Strkova a Kvítku
Vydáno: 08.07.2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2021
Hospodaření k 5/2021, zpracování Územního plánu, opravy sakrálních staveb, prodej a propachtování pozemků, dar tornádem postižené Moravě
Vydáno: 05.07.2021
Závěrečný účet 2020 DSO Centrum Železných hor
Zpráva o schválení závěrečného účtu
Vydáno: 16.06.2021
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 01.07.2021 v 18:00 hod.
Program: a) hospodaření k 31.05.21 b) žádosti c) smlouvy d) ostatní
Vydáno: 26.05.2021
MěÚ Chrudim - oznámení
Zahájení řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání 22.06.2021 - stavba ČOV Ctětín, parc.č. 100, 124/3, 124/5
Vydáno: 25.05.2021
Záměr obce
Propachtování pozemku p.č. 208/7 na Kvítku a směna části pozemku p.č. 208/7 na Kvítku
Vydáno: 18.05.2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2021
Rozpočtové opatření 2/2021, pořízení Územního plánu, smlouvy (odpady, převody pozemku, dotace), nabídky opravy komunikace
Vydáno: 04.05.2021
Záměr obce
Propachtování rybníku ve Vranově a prodej pozemků na Ctětínku
Vydáno: 27.04.2021
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 06.05.2021 v 18:00 hod.
Program: a)hospodaření k 31.03.21 b) rozp.opatření c) smlouvy, žádosti, ostatní
Vydáno: 20.04.2021
DSO Centrum Železných hor
Závěrečný účet 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vydáno: 06.04.2021
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2021
Rozpočtové opatření 1/2021, účetní závěrka roku 2020, směna a prodej pozemků, fin.dar včelařům ...
Vydáno: 20.02.2021
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020
Vydáno: 29.12.2020
Záměr obce
- směna části pozemků v k.ú. Ctětín, parc.č. 994/3 a 99/3
Vydáno: 28.12.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2020
Rozpočet 2021, inventarizace, DPP zastupitele
Vydáno: 08.12.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2020
Rozpočtové opatření 7/2020, žádost o poskyt.fin.daru/Farní a Oblastní charita, žádost o příspěvek/voda, DPP zastupitele
Vydáno: 26.11.2020
Rozpočet obce Ctětín na rok 2020
Rozpočtová opatření 2020
Vydáno: 02.10.2020
Nařízení krajské hygienické stanice Pardubického kraje
Omezení provozu škol
Vydáno: 02.10.2020
Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje
Sbírka zákonů č. 158/2020, NOUZOVÝ STAV
Vydáno: 29.09.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020
Rozpočtové opatření 5/2020, smlouva o poskyt.fin.podpory/les, žádost o příspěvek/voda, pasport komunikací
Vydáno: 20.09.2020
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.09.2020 v 18:00 hod.
Program: a) smlouvy b) žádosti c) ostatní d) různé
Vydáno: 18.09.2020
Informace voliče
o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla
Vydáno: 01.09.2020
Veřejná vyhláška
o vydání aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Vydáno: 09.07.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020
Dotace z Programu obnovy venkova
Vydáno: 30.06.2020
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 09.07.2020 v 17:00 hod.
Program: a) smlouvy b) žádosti c) ostatní d) různé
Vydáno: 16.06.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2020
Rozpočtové opatření č.4, zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet za rok 2019, účetní závěrka za rok 2019, pronájem, rozdělení a prodej pozemků, oprava OÚ a VO, dary
Vydáno: 12.05.2020
Záměr obce
- propachtovat část pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č. 1025/2 o výměře 298
Vydáno: 24.04.2020
Veřejná vyhláška
o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Vydáno: 26.03.2020
DSO Centrum Železných hor
Závěrečný účet 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vydáno: 20.03.2020
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020
Rozpočtové opatření č.1, smouva s Knihovnou Chrudim, smlouva o požární ochraně s Městem Nasavrky, oprava střechy OÚ, oprava VO Ctětín a Strkov
Vydáno: 19.03.2020
NAŘÍZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Desatero k povinnému nošení roušek
Vydáno: 25.02.2020
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
Vydáno: 28.01.2020
Oznámení
Městský úřad Chrudim
Žádost o stavební povolení stavby vrtaná studna - Ctětín
Vydáno: 02.01.2020
Rozpočet obce Ctětín na rok 2019
Rozpočtové opatření č.8
Vydáno: 20.12.2019
DSO Centrum Železných hor
Schválený rozpočet 2020
Vydáno: 10.12.2019
Rozpočet obce na rok 2020
Vydáno: 10.12.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2019
Rozpočet 2020, Inventarizace, dotace, vyhlášky
Vydáno: 25.10.2019
Rozpočet obce Ctětín na rok 2019
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č.7
Vydáno: 01.10.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2019
Rozpočtová opatření, hospodaření k 31.08.2019, žádost o odkup obecních pozemků
Vydáno: 20.09.2019
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.09.2019 v 18:00 hod.
Program: a) hospodaření k 31.08.2019 b) rozpočtová opatření c) žádosti d) různé
Vydáno: 23.07.2019
Veřejná vyhláška
Městský úřad Hlinsko
Stavební povolení stavby Vodovod Krupín - Miřetice
Vydáno: 16.07.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019
Rozpočtové opatření, pronájmy a prodeje obecních pozemků, odkoupení budovy Jednoty
Vydáno: 02.07.2019
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 11.07.2019 v 18:00 hod.
Program: a) hospodaření k 30.6.2019 b) žádosti, smlouvy c) různé
Vydáno: 25.06.2019
Veřejná vyhláška
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Vydáno: 11.06.2019
Záměr obce
Prodej části dvou pozemků ve Vranově a propachtování pozemků ve Vranově a na Kvítku
Vydáno: 04.06.2019
Veřejná vyhláška
Stavební povolení Vodovod Krupín, Krupínské paseky, Miřetice
Vydáno: 20.05.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2019
Rozpočtové opatření, dotace PRV, hospodaření k 30.04.2019, žádosti o pronájmy obecních pozemků a vrácení pozemku
Vydáno: 18.05.2019
DSO CŽH
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vydáno: 07.05.2019
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 16.05.2019 v 17:00 hod.
Program: a) hospodaření k 30.4.2019 b) žádosti, smlouvy c) různé
Vydáno: 02.04.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2019
Závěrečný účet a účetní závěrka 2018, odměny zastupitelů, příspěvek pro MěÚ Chrudim, dotace pro ZO ČSV z.s. Nasavrky, oprava VO a střechy KD
Vydáno: 19.03.2019
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.03.2019 v 17:30 hod.
Program: a) hospodaření k 8.2.2019 b) závěrečný účet c) účetní závěrka d) žádosti, smlouvy e) různé
Vydáno: 08.03.2019
Závěrečný účet - návrh Obce Ctětín za rok 2018
Vydáno: 26.02.2019
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
Vydáno: 04.02.2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2019
Hospodaření 2018, rozpočtové opatření, prodej finančního majetku, nákup knih
Vydáno: 17.01.2019
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.01.2019 v 17:30 hod.
Program: a) rozpočtové opatření b) žádosti c) smlouvy d) různé
Vydáno: 14.01.2019
Záměr obce
- prodej části pozemků v k.ú. Ctětín, parc.č. 978/13 o výměře 1,05 m2, 978/12 o výměře 4,00 m2 a 978/5 o výměře 18,26 m2 v osadě Vranov
Vydáno: 04.12.2018
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 13.12.2018 v 17:00 hod. b
Program: a) hospodaření obce k 30.11.2018 b) rozpočet 2019 c) smlouvy d) různé
Vydáno: 28.11.2018
Rozpočet obce Ctětín na rok 2018
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.6
Vydáno: 12.11.2018
DSO Centrum Železných hor


Návrh rozpočtu na rok 2019
Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2023
Vydáno: 01.11.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2018
Slib zastupitelů, volby starosty a místostarosty, kontrolního a finančního výboru, odměny, finanční limity.
Vydáno: 31.10.2018
Lesy České republiky, s.p.
Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 105 k.ú. Ctětín

Podmínky výběrového řízení
Prohlášení účastníka
Kupní smlouva
Vydáno: 21.08.2018
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.08.2018 v 18:00 hod.
Program: a) zahájení, b) hospodaření obce k 31.07.2018, c) různé
Vydáno: 15.08.2018
Informace o volebních okrscích pro volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR
Vydáno: 06.06.2018
Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2017 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
Vydáno: 06.06.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2018
Závěrečný účet a Účetní závěrka 2017, smlouvy - dotace PRV a SPSCH, akcie, přístavba OÚ, příspěvek mikroregionu ŽH, hospodaření k 30.4.2018
Vydáno: 25.05.2018
GDPR - informační povinnost
Pověřenec na ochranu osobních údajů.
Žádost o poskytnutí informací o zpracovávaných osobních informacích viz "Formuláře"
Vydáno: 22.05.2018
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.05.2018 v 18:00 hod.
Program: a) hospodaření obce, b) závěrečný účet, c) účetní závěrka d) různé
Vydáno: 27.04.2018
Veřejná vyhláška
k platbě daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
Vydáno: 20.03.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018
Rozpočtové opatření č.1, Smlouva s Městskou knihovnou Chrudim, Prodej vodovodního řádu Bratroňov, Vklad vodovodního řádu Bratroňov do VAK Chrudim, úprava odměn zastupitelů
Vydáno: 06.03.2018
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 14.03.2018 v 17:00 hod.
Program: a) hospodaření obce, b) rozpočtová opatření, b) smlouva s knihovnou MěÚ Chrudim c) různé
Vydáno: 20.02.2018
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017
Vydáno: 22.12.2017
Rozpočet obce Ctětín na rok 2017
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č.8
Vydáno: 22.12.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2017
Rozpočtové opatření č.8, Rozpočet 2018, Střednědobý výhled, Inventarizace
Vydáno: 05.12.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2017
Rozpočtové opatření č.7, Smlouvy s ČEZ a.s., DKV elektro s.r.o., AVE CZ s.r.o. a Hasiči Včelákov
Vydáno: 21.11.2017
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.11.2017 v 18:00 hod.
Program: a) zpráva o hospodaření obce, b) smlouvy c) různé
Vydáno: 26.09.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017
Rozpočtové opatření č.5, Hospodaření k 31.08.2017, Propachtování pozemků, Pronájem společenské místnosti ve škole
Vydáno: 12.09.2017
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.09.2017 v 18:00 hod.
Program: a) zpráva o hospodaření obce, b) rozpočtová opatření, c) smlouvy d) různé
Vydáno: 05.09.2017
Informace volebním stranám
pro volby do PS Parlamentu ČR konané 20. až 21. října 2017
Vydáno: 16.08.2017
Záměr obce
- propachtování části pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č. 531/24 o výměře 210 m2 v osadě Ctětín
Vydáno: 16.08.2017
Záměr obce
- propachtování části pozemků v k.ú. Ctětín, parc.č. 208/7 a 208/14 o výměře cca 75 m2 v osadě Bratroňov, Kvítek
Vydáno: 16.08.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2017
Rozpočtové opatření č.4, Smlouva o dílo TOMS Slatiňany na opravu lesní cesty
Vydáno: 02.08.2017
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu
Seznam nabízených pozemků a způsob podání žádosti o jejich pronájem
Vydáno: 20.07.2017
MěÚ Chrudim - veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka a dopravní omezení / XVI. RALLYE ŽELEZNÉ HORY.
Vydáno: 13.06.2017
MěÚ Chrudim - veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka a dopravní omezení v místní části Kvítek / XVI. RALLYE ŽELEZNÉ HORY.
Vydáno: 13.06.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2017
Rozpočtové opatření č.1 a 2, Zpráva o hospodaření k 31.05.2017, Smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova, Zřízení věcného břemene s Obcí Miřetice, Žádosti o prodej pozemků
Vydáno: 30.05.2017
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce 08.06.2017 v 18:00 hod.
Program: a) zpráva o hospodaření obce, b) smlouvy c) různé
Vydáno: 23.05.2017
MěÚ Nasavrky - veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna, elektrická přípojka, vodovodní přípojka Ctětín, Ctětínek.
Vydáno: 27.04.2017
Finanční úřad pro Pardubický kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Vydáno: 11.04.2017
Pardubický kraj - ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Centrum železných hor
Vydáno: 10.04.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2017
Závěrečný účet obce, Účetní závěrka za rok 2016, Smlouva o fondu pro knihovnu, Žádost o individuální dotaci, Zpráva o hospodaření k 28.02.2017
Vydáno: 04.04.2017
MěÚ Nasavrky - veřejná vyhláška
Oznámení o územním řízení stavby - vrtaná studna Ctětín, Ctětínek.
Vydáno: 28.03.2017
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
06.04.2017 v 17:00 hod. Program: a) zpráva o hospodaření obce, b) závěrečný účet c) účetní závěrka d) smlouvy e) různé
Vydáno: 27.03.2017
Pardubický kraj - ZÁMĚR KRAJE - bezúplatný převod pozemku pč. 1020/5 ostatní plocha - silnice v k.ú. Ctětín
Vydáno: 15.03.2017
DSO Centrum Železných hor - závěrečný účet za rok 2016, rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled 2015 - 2020
Vydáno: 28.02.2017
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
Vydáno: 24.02.2017
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2017
Rozpočet na rok 2017, Individuální dotace pro SPCCH Nasavrky, Zpráva o hospodaření k 31.12.2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 1016
Vydáno: 14.02.2017
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
23.02.2016 v 17:00 hod. Program: a) zahájení b) zpráva o hospodaření obce, c) rozpočet 2017 d) audit e) různé
Vydáno: 10.02.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
- předmět přezkoumání, výsledek dílčích přezkoumání, plnění opatření k odstranění nedostatků, závěr přezkoumání
Vydáno: 20.01.2017
MěÚ Nasavrky - veřejná vyhláška
Rozhodnutí o umístění stavby - kopaná studna Ctětín, Vranov.
Vydáno: 20.12.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2016.
Rozpočtové opatření č.8, Rozpočtové provizorium 2017, Věcná břemena na pozemcích/vodovod Bratroňov, Zpráva o hospodaření k 30.11.2016, Dodatek smlouvy AVE CZ/odpady, Žádost o prominutí poplatku za komunál. odpad, Inventarizační komise, Nákup malého traktoru,
Vydáno: 15.12.2016
Rozpočet obce na rok 2016
a rozpočtová opatření č.1 - č.8/2016 ze dne 15.12.2016
Vydáno: 12.11.2016
MěÚ Hlinsko - oznámení
Zahájení řízení - vrtaná studna pro RD Miřetice, Krupín.
Vydáno: 04.11.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2016.
Rozpočtové opatření č.6, Koupě pozemku 349/9, Směna pozemků 43/5 a 43/4 za 293/2, žádost o propachtování pozemku 41/, věcná břemena na pozemcích/vodovod Bratroňov, Finanční dar/vítání občánků, Zpráva o hospodaření k 30.9.2016
Vydáno: 25.10.2016
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
03.11.2016 v 18:00 hod. Program: a) zahájení b) zpráva o hospodaření obce, c) rozpočtové opatření d) smlouvy e) různé
Vydáno: 15.10.2016
Záměr obce
- propachtování pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č. 41/1 o výměře 1.200 m2 v osadě Bratroňov
Vydáno: 15.10.2016
Záměr obce
- směna pozemků v k.ú. Ctětín, parc.č. 43/5 o výměře 21 m2 a parc.č. 43/4 o výměře 39 m2 v osadě Bratroňov
Vydáno: 30.08.2016
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočtové opatření č.5/2016 ze dne 30.08.2016
Vydáno: 16.08.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2016.
Dodatek č.1 smlouvy BW-Tomstav, s.r.o. / vodovod Bratroňov, cenová nabídka na opravu komunikace a kanalizace / Bratroňov, smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SPCCH Nasavrky, žádost o propachtování části pozemku pč. 975/7, zpráva o hospodaření k 30.6.2016
Vydáno: 12.08.2016
Záměr obce
- propachtování části pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 975/7 o výměře 208 m2 v osadě Vranov
Vydáno: 03.08.2016
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
11.08.2016 v 18:00 hod. Program: a) zahájení b) zpráva o hospodaření obce, c) různé
Vydáno: 07.06.2016
Záměr obce
- propachtování části pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 334 o výměře 700 m2 v osadě Ctětín
Vydáno: 17.05.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2016.
Smlouvy VAK Chrudim a VS Chrudim, zpráva o hospodaření k 30.4.2016, darovací smlouva mlouva s Pardubickým krajem, oprava kaple ve Ctětíně, propachtování pozemku
Vydáno: 13.05.2016
Záměr obce
- propachtování části pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 523/43 o výměře 1028 m2 u osady Ctětínek
Vydáno: 10.05.2016
Svoz nebezpečného odpadu
16.05.2016 po 15:00 odpoledne. Pneu, televize, ledničky, barvy, folie, autobaterie, lepenka ...
Vydáno: 03.05.2016
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
12.05.2016 v 18:00 hod. Program: a) zpráva o hospodaření, b) smlouvy, c) různé
Vydáno: 12.04.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016.
Rozpočtové opatření č.2/2016, Závěrečný účet obce za rok 2015, Účetní závěrka 2015, Smlouva s Městskou knihovnou, Smlouva o nákladech pečovatelské služby s městem Nasavrky, Smlouva o dílo s ŽP PROJEKT s.r.o. na staveb. dozor vodovodu Bratroňov, Smlouva o odkupu pozemku č.349/4 na vodovod, Vyhláška obce č.1/2016 o poplatku za odpady
Vydáno: 07.04.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015.
Plnění příjmů a výdajů, hospodářský výsledek, vyúčtování finančních vztahů s veřejnými rozpočty, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Vydáno: 29.03.2016
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
07.04.2016 v 17:00 hod. Program: a) zpráva o hospodaření, b) závěrečný účet c) účetní závěrka, d) smlouvy, e) vyhláška, f) různé
Vydáno: 24.02.2016
Smlouva o dílo - vodovod Bratroňov
dle Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavbu "Ctětín, Vodovod Bratroňov, Kvítek" / BW-Tomstav, s.r.o.
Vydáno: 12.02.2016
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
Vydáno: 05.02.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016.
Rozpočet obce na rok 2016, Zpráva o hospodaření obce k 31.12.2015, žádost povolení příkopu na pozemku č.p. 532/70, stížnost poškozování majetku sousedem, zřízení veřejné cesty na pozemku č.p. 532/70
Vydáno: 12.01.2016
Záměr obce
- propachtování rybníku v k.ú. Ctětín, parc.č 43 o výměře 2408 m2 v osadě Bratroňov
Vydáno: 12.01.2016
Záměr obce
- propachtování části pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 532/43 o výměře 80 m2 v osadě Ctětínek
Vydáno: 26.01.2016
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
04.02.2016 v 17:00 hod. Program: a) zpráva o hospodaření, b) rozpočet na rok 2016, c) různé
Vydáno: 18.12.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2015.
Pronájem hasičské stříkačky, smlouva na pozemky/ČEZ distribuce, a.s., projektová dokumentace - vodovod Bratroňov, komise pro výběrové řízení stavby vodovodu, propachtování části obecního pozemku č. p. 532/43, rozpočtové provizorium, inventarizační komise
Vydáno: 01.12.2015
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
17.12.2015 v 17:00 hod. Program: a) zpráva o hospodaření, b) smlouvy, c) různé
Vydáno: 01.11.2015
Rozpočtové opatření obce č. 2015/5 k 18.11.2015
Nájem KD, prodej pozemků, příspěvky na vrty a školám, dary SPOZ.
Vydáno: 16.10.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2015.
Prodej pozemků, smlouva o bezúplatném převodu majetku z mikroregionu Železné hory na Obec Ctětín, zadání výběrového řízení na vodovod v osadě Bratroňov.
Vydáno: 06.10.2015
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce
15.10.2015 v 18:00 hod. Program: 1) žádosti, 2) různé
Vydáno: 17.09.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015.
Hospodaření k 31.8.2015, žádost o příspěvek na vrt – vlastní zdroj vody, rozpočtové opatření č.4/2015, prodej a propachtování pozemků, vyhláška č. 1/2015 o komunálních odpadech
Vydáno: 01.09.2015
Rozpočtové opatření obce č. 2015/4 k 17.09.2015
Vydobytý prostor, odměna EKO KOM, podpora produkční činnosti, komunální služby a územní rozvoj.
Vydáno: 08.09.2015
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelů 17.09.2015
- hospodaření k 2015/08, žádosti, různé
Vydáno: 19.08.2015
Opatření obce na řešení zjištěných nedostatků
- lhůty zasedání ZO, podepisování zápisů ze ZO, včasné vyhotovení zápisů ze ZO, jistota právních vztahů, úplnost kupních smluv, evidence právních předpisů vydaných obcí, povinné zveřejňování informací
Vydáno: 19.08.2015
Záměr obce
- propachtování části pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 532/70 o výměře 150 m2 u Ctětínka
Vydáno: 19.08.2015
Záměr obce
- prodat část pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 1033/1 o výměře 192 m2 u Strkova
Vydáno: 19.08.2015
Záměr obce
- propachtování pozemku v k.ú. Ctětín, parc.č 48/2 o výměře 13.543 m2 u Bratroňova
Vydáno: 15.08.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015.
Výsledky kontroly Ministerstva vnitra, nápravná opatření na odstranění nedostatků, delegace místostarosty obce na valnou hromadu VS Chrudim, pověření starosty obce k podpisu smlouvy se ZŠ Slatiňany
Vydáno: 28.07.2015
Rozpočtové opatření obce č. 2015/3 k 28.07.2015
Přeplatky energií
Vydáno: 21.07.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva 06.08.2015 v 18:00 hod - POZVÁNKA.
Program: 1) projednání výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce, 2) různé
Vydáno: 30.05.2015
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014
Vydáno: 30.05.2015
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013
Vydáno: 22.05.2015
Zasedání zastupitelů 18.05.2015
- hospodaření k 2015/04, závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2014, pronájem nebytových prostor a pozemků, smlouva s městem Nasavrky o poskytování pečovatelské služby, nákup výměnného fondu pro knihovnu, odstranění tůjí ve Vranově, rozpočtová opatření
Vydáno: 02.05.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014.
Plnění příjmů a výdajů, hospodářský výsledek, vyúčtování finančních vztahů s veřejnými rozpočty, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Vydáno: 28.04.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
- předmět přezkoumání, výsledek dílčích přezkoumání, plnění opatření k odstranění nedostatků, závěr přezkoumání
Vydáno: 19.02.2015
Zasedání zastupitelů 19.02.2015
- zpráva o hospodaření obce, schválení rozpočtu 2015, příspěvek včelařům, prodej pozemků, smlouva odpady, prodej palivového dřeva, pachtovní smlouva
Vydáno: 02.02.2015
Záměr prodeje pozemku 1033
Vydáno: 10.12.2014
Záměr obce
- propachtovat pozemky (pastviny) v k.ú. Ctětín mezi osadami Ctětínek a Vranov.
Vydáno: 05.02.2014
Rozpočet na rok 2014
Vydáno: 05.01.2014
Výkaz č. 40 za rok 2013
Vydáno: 04.02.2013
Rozpočet na rok 2013
Vydáno: 06.04.2012
Plán obnovy obce Ctětín
Vydáno: 09.02.2012
Rozpočet obce na rok 2012
Vydáno: 20.09.2010
Rozpočet k 31.8.2010