http://www.ctetin.cz
Obec Ctětín, Ctětín 55, 538 25 Nasavrky
: 00269913, mobil: 737 305 366: 11322531/0100 DS: prgbz83
úřední hodiny: Út 17:00 - 18:30
Obec
Bratroňov Ctětín Ctětínek Kvítek Strkov Vranov
ctetin@post.cz
počítadlo:
Obec
Fotogalerie
Zastupitelstvo
Úřední deska
Vyhlášky
Kamenolomy
Kopaná
SDH
Kniha návštěv
Ankety
Podatelna
Informace
Formuláře
Kronika
Profil zadavat
Práce v kamenolomech byla hlavní obživou místních obyvatel už v době před 90 lety. V současné době je těžba v lomech utlumena.

Bližší představu o geologických poměrech lokality lze získat z prací Mgr. Jana Doucka (viz. následující ukázkový odstavec)

Geovědy v terénu a v praxi

LÁMÁNÍ ŽUL V ŽELEZNÝCH HORÁCH

hlubinné vyvřeliny: Ctětín

image

Lokalita se nachází v severní části trojúhelníkovitého tělesa, které se nazývá nasavrcký pluton, a které tvoří s nadsázkou „žulové srdce Železných hor“.

Název žula je použit i při vědomí určité nepřesosti, protože pravých žul je v Železných horách relativně málo. V ostatních případech hovoříme o granitoidech, které mají pro školáky těžko zapamatovatelnou řadu názvů: granit – granodiorit – křemenný diorit s podí- lem gaber. Plocha tělesa „žul“ v Železných horách činí asi 200 km2.

V lomu nedaleko obce Ctětín byla na přelomu tisíciletí znovu obnovena těžba granodioritu, který má velmi vhodné vlastnosti pro výrobu dlažebních kostek různé velikosti.

Zpracování těžené suroviny do dlažebních kostek se odbývá přímo v lomu, takže je možné na vlastní oči vidět a objasňovat termíny jako „dobrá“ či „špatná“ strana „žul“. Obdobných provozů v Železných horách je velmi málo (jámový lom u Prosetína, Matulův lom u Hlinska).

nebo na stránkách České geologické služby.