VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ  2006 - 2010
Kandidátní listina Kandidát Navrh
stra
na
Polit
přísluš
nost
Hlasy Poř
zvo
lení
č. název poř
č.
příjmení,
jméno,
tituly
věk abs. v %
1 SNK 5 Bakeš Jiří 51 NK BEZPP 83 14,69 1
1 SNK 1 Tomek Miloš 46 NK BEZPP 79 13,98 2
1 SNK 2 Růžičková Iveta 33 NK BEZPP 78 13,80 3
1 SNK 3 Bakeš David 25 NK BEZPP 55 9,73 4
1 SNK 4 Meduna Vlastimil 63 NK BEZPP 74 13,09 5
1 SNK 6 Holec Radovan 31 NK BEZPP 73 12,92 6
1 SNK 7 Bakeš Vlastimil 48 NK BEZPP 55 9,73 7