Výpis z výkazu č. 40 k 31.5.2014    
       
  Příjmy  
  Daně přijaté od FÚ 1005595,90  
  Poplatky (komunál. odpad, psi atd.) 30110,00  
  Dotace 40650,00  
  Převod na účet 50000,00  
  Pronájem pozemku 6350,00  
  Prodej dřeva 59400,00  
  Poplatky z těžeb. Průmyslu 41250,00  
  Ostatní záležitosti kultury 8500,00  
  Příjmy z pronájmu nemovitostí (byt. hospodářství) 3500,00  
  Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 950,00  
  Prodej pozemků 0,00  
  Prodej DDHM 0,00  
  Odměna EKO KOMu 3920,50  
  Přeplatky 1603,60  
  Příjem z vlastní činnosti 0,00  
  Úroky z BÚ 8271,52  
    1260101,52  
       
  Výdaje  
  Poplatky 0,00  
  Pěstební činnost 0,00  
  Lesní práce 59359,00  
  Silnice 9611,50  
  Vodovod 0,00  
  Odpadní vody 0,00  
  Úpravy rybníků 0,00  
  Dotace obcím (MŠ, ZŠ) 7029,56  
  Ostatní záležitosti kultury KD 9807,00  
  Kapličky 0,00  
  Ostatní služby SPOZ 2978,00  
  Dotace občanským sdruženim 1000,00  
  Ostatní zájmová činnost 0,00  
  Bytové hospodářství 0,00  
  Nebytové hospodářství 5076,00  
  Veřejné osvětlení 27643,00  
  Komunální služby a územní rozvoj 0,00  
  Svoz a sběr komunálního odpadu 95470,00  
  Veřejná zeleň 57403,00  
  Pečovatelská služba 19978,00  
  Požární ochrana 3720,00  
  Zastupitelstvo 125361,00  
  Volby 4066,00  
  Volby parlament 0,00  
  Sčítání lidu 0,00  
  Činnost místní správy 152248,34  
  Služby peněžních ústavů 5095,40  
  Finanční vypořádání minulých let 7618,00  
  Příspěvek Jednotě 0,00  
  Daň z příjmu 0,00  
  Převod na účet - dotace 50000,00  
    643463,80