Rozpočtové opatření č. 1 Obec Ctětín 12.06.2014  
           
  Příjmy  
    4111 Dotace na volby 18,00  
    4134 Převod peněz z účtu dotací 100,00  
  2119 2343 Vydobytý prostor 25,00  
           
  Výdaje  
  3314 5171 Opravy - knihovna 1,00  
  6117 5139 Volby - materiál 2,90  
  6117 5173 Volby - cestovné 0,30  
  6117 5175 Volby - občerstvení 0,80  
  6117 5021 Volby - odměny 11,10  
  6117 5019 Volby - refundace 4,00  
  6117 5039 Volby - refundace 1,40  
  6117 5345 Převod peněz ČNB 100,00  
  6402 5366 Finanční vypořádání min. let 3,70  
           
  Vyvěšeno dne 26.05.2014    
  Sejmuto dne 11.06.2014    
  Schváleno dne 12.06.2014